LOGO Tiếng Việt Về Mekong - Yêu Mekong
Cùng về mekong
"Chợ mà lại nổi trên sông
Mênh mông sóng nước bềnh bồng ngược xuôi
Cái Răng chợ Nổi quê tôi
Ai mà đi đến lòng thôi muốn về"
Khám phá miền Tây
Photo Of The Day
chevron-left chevron-right
{{ photos.items[photos.value].title }}
{{ photos.items[photos.value].caption }}